Choď na obsah Choď na menu
 


 

Zasvätený život v katolíckej cirkvi je spôsob života jednotlivcov, ktorí prijali evanjeliové rady v podobe sľubu.  Pri zasvätenom živote sa človek zasväcuje Bohu.

Človek, ktorý sa rozhodne pre zasvätený život prijíma nasledovné evanjeliové rady:

  • chudoba - vyznáva, že iba Boh je jediné bohatstvo človeka,
  • čistota - odovzdanie sa Bohu s nerozdeleným srdcom,
  • poslušnosť - podľa vzoru Krista, pre ktorého bolo najdôležitejšie plniť Božiu vôľu.

Heslo sv. Alžbety: „Musíme tu byť jeden pre druhého, lebo Boh nám ukázal, že on je tu pre nás.“  

Rehoľa sv. Alžbety je tretí regulovaný rád sv. Františka. Zakladateľka je Apolónia Radermecherová, ktorá si za svoj vzor zobrala sv. Alžbetu a sv. Františka. Hlavnou charizmou tejto rehole je starostlivosť o chorých. (Onkologický ústav sv. Alžbety).

Rehoľa svätej Alžbety (OSE)
Špitálska 21, 812 32 Bratislava 1
Tel. 02/592 496 30

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/